بازتاب سامانه همیاب ۲۴ در رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دیگر نگران گم کردن تجهیزات الکترونیکی خود نباشید.

رسانه تصویری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در مصاحبه ای که با بهروز فتح آبادی مدیرتوسعه سامانه همیاب ۲۴ انجام داد،به موضوعاتی در مورد خدماتی که سامانه همیاب ۲۴ ارائه می دهد پرداخته است.

بهروز فتح آبادی به بخش های مختلف این سامانه اشاره می کند و نحوه ردیابی، ثبت و جستجوی کالا در این سامانه را شرح می دهد.

این ویدئو را در کانال آپارات همیاب ۲۴ تماشا کنید.