بازتاب سامانه همیاب ۲۴ در بزرگترین خبرگزاری های کشور

عنوان خبری که این روزها در بسیاری از رسانه های خبری بازتاب پیدا کرده این است: ” چطور گوشی های دزدی را پیدا کنیم؟”

«گوشیم رو دزد بُرده» «ای بابا، چطور؟» «توی دستم بود، داشتم از ماشین پیاده می‌شدم و یه موتوری…»

این داستان آشنایی است، حتی اگر برای خودمان اتفاق نیفتاده باشد، حتما کسانی را دیده‌ایم که این دیالوگ‌ها را گفته‌اند و در غم از دست دادن این وسیله‌های دیجیتال با ارزش نشسته‌اند! خوش‌شانس‌های‌شان با مراجعه به پلیس و بعد از چندین ماه پیگیری شاید و شاید بتوانند وسیله شان را پیدا کنند، البته این در ارتباط با موبایل است، دزدی دوربین‌های دیجیتال که قطعا یکی از بزرگترین کابوس‌های هر عکاسی است، معمولا پایان خوشی ندارد، یا لپ‌تاپ‌ها و بسیاری از این وسیله‌ها سر از اوراق فروشی‌ها در می‌آورند و تمام می‌شوند.

در این رسانه ها درباره ایده شکل گیری سامانه همیاب ۲۴ و بخش های مختلف این سامانه و نحوه ارائه خدمات صحبت شده است. در زیر به برخی از این رسانه ها اشاره می نماییم:

download-7      13911213000264_photoa    download-8     parsine-logo

lwww-entekhab     46048_810     1     images

download    download    download-1    download-1

download-1    download-1   download-1